แหวนตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร แหวนตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร

  

 

 แหวนตำรวจชั้นสัญญาบัตร(แหวนนายร้อยตำรวจ)

 MR219 แหวนนายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้(ชาย) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้
 
 MR220 แหวนนายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้(ชาย) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR221 แหวนนายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้(ชาย,หญิง) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR222 แหวนนายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้(ชาย-หญิง) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR223 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ(ชาย) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR224 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ(ชาย) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR225 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ(หญิง),แหวนญาติ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR226 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ(หญิง),แหวนญาติ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR227 , MR228 แหนบจี้ตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนทองล้อมเพชรแท้ ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ขนาดใหญ่-เล็ก ลงยาแท้

 MR229 , MR231 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนทองล้อมเพชรแท้ ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ขนาดใหญ่-เล็ก ลงยาแท้

 MR232 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR233 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชร-กระบี่ดาบชุบทอง ลงยาแท้

 MR234 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR235 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR236 แหนบจี้ตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชร-โล่ห์เขนช่อชัยพฤษ์ ลงยาแท้

 MR237 แหนบจี้ตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR238 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชร-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR239 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบชุบทอง ลงยาแท้

 MR240 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชรประทับโล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR241 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชรประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR270 แหวนนายร้อยตำรวจ(ชาย) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบ ลงยาเเท้

 MR271 แหวนนายร้อยตำรวจ(หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR272 แหวนนายร้อยตำรวจ(ชาย) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR273 แหวนนายร้อยตำรวจ(หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR274 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR275 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้
 
MR276  แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(หญิง)ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบ ลงยาแท้
 
MR277 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวประทับกระบี่ดาบ (หน้าทอง) ลงยาแท้
 
MR278 แหวนนายร้อยตำรวจเพชรล้อมเพชรแท้(ขนาดจิ๋ว) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวฝังเพชร+ก้านดาวฝังเพชร กระบี่ดาบ ลงยาแท้

 

 

*หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อจัดทำเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

*หมายเหตุ ราคาสินค้าอาจขึ้นลงได้ตามราคาทองคำแท่งและราคาเพชรในแต่ละวัน กรุณาสอบถามราคากับทางร้านโดยตรง (ยืนยันราคา ณ วันที่สั่งซื้อ)

 

                 

 

 

 

 
 
Visitors: 79,213