แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ

 
 
 
แหวนรุ่น-แหวนญาตินายร้อยตำรวจ

 MR219 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้
 
 MR220 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR221 แหวนญาตินายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้(ชาย,หญิง) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR222 แหวนญาตินายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้(ชาย-หญิง) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR223 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR224 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR225 แหวนญาตินายร้อยตำรวจ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR226 แหวนญาตินายร้อยตำรวจ ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR227 , MR228 แหนบจี้ตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนทองล้อมเพชรแท้ ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ขนาดใหญ่-เล็ก ลงยาแท้

 MR229 , MR231 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร ตัวเรือนทองล้อมเพชรแท้ ดาวทองคำขาวประทับกระบี่ดาบ ขนาดใหญ่-เล็ก ลงยาแท้

 MR232 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR233 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชร-กระบี่ดาบชุบทอง ลงยาแท้

 MR234 แหวนญาตินายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย-หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR235 แหวนญาตินายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย-หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR236 แหนบจี้ตำรวจสัญญาบัตร(ขนาดใหญ่) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชร-โล่ห์เขนช่อชัยพฤษ์ ลงยาแท้

 MR237 แหนบจี้ตำรวจสัญญาบัตร(ขนาดเล็ก) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR238 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร(ขนาดใหญ่) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชร-โล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR239 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร(ขนาดใหญ่) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบชุบทอง ลงยาแท้

 MR240 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร(ขนาดเล็ก) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชรประทับโล่ห์เขนช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR241 จี้เพชรตำรวจสัญญาบัตร(ขนาดเล็ก) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวฝังเพชรประทับกระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR270 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบ ลงยาเเท้

 MR271 แหวนญาตินายร้อยตำรวจ ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบ ลงยาแท้

 MR272 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจ ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR273 แหวนญาตินายร้อยตำรวจ ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR274 แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้

 MR275 แหวนญาตินายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss(ชาย-หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์ ลงยาแท้
 
MR276  แหวนรุ่นนายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาว-กระบี่ดาบ ลงยาแท้
 
MR277 แหวนญาตินายร้อยตำรวจเพชรล้อมcz swiss (ชาย-หญิง) ตัวเรือนเงินแท้925 เคลือบทองคำขาว ดาวประทับกระบี่ดาบ (หน้าทอง) ลงยาแท้
 
MR278 แหวนญาตินายร้อยตำรวจเพชรล้อมเพชรแท้(ขนาดจิ๋ว) ตัวเรือนทอง ดาวทองคำขาวฝังเพชร+ก้านดาวฝังเพชร กระบี่ดาบ ลงยาแท้
 
MR279 แหวนญาตินายร้อยตำรวจล้อมเพชรแท้ กระบี่ดาบช่อชัยพฤกษ์-ดาวฝังเพชร ตัวเรือนทอง ลงยาแท้

 

 

*หมายเหตุ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อจัดทำเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

*หมายเหตุ ราคาสินค้าอาจขึ้นลงได้ตามราคาทองคำแท่งและราคาเพชรในแต่ละวัน กรุณาสอบถามราคากับทางร้านโดยตรง (ยืนยันราคา ณ วันที่สั่งซื้อ)

 

Visitors: 79,213